E-PRAWO

Wybór przepisów oświatowych szkolnictwa artystycznego

Umieszczone na stronie akty prawne nie są źródłem prawa i stanowią narzędzie pomocnicze. Jedynym źródłem prawa są akty prawne ogłaszane i wydawane w dziennikach urzędowych. CENSA nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Stan prawny na dzień 1.10.2016 r.